Umowy sprzedaży albo umowy darowizny

 • lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 • zabudowanej nieruchomości gruntowej
 • użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej
 • użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wzniesionego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość
 • czas: 1-3 dni roboczych (od skompletowania dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego)

  Poznaj koszty usługi:

  Koszty

  Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

  Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego składają się:

  Ponadto notariusz pobiera od stron należne podatki – podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn, a także opłaty sądowe od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

  W celu obliczenia dokładnych kosztów czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia umowy  – w wysokości, co do zasady, zależnej od podanej przez strony umowy wartości rynkowej przedmiotu czynności,
  • w przypadku, gdy dla przedmiotu umowy prowadzona jest księga wieczysta – taksa notarialna z tytułu czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego – 200,00 zł netto,
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów i odpisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów, np przy czynności mającej za przedmiot:
  • nieruchomość – będą to minimum 4 wypisy i 2 odpis,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – 3 wypisy i odpis,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dla którego założona jest księga wieczysta – 4 wypisy i odpis