Posiadanie własnego kawałka ziemi na którym będziemy mogli postawić dom albo inne budynki jest marzeniem wielu z nas. Proces budowy domu jest bardzo złożony, dlatego ludzie często decydują się na zakup domu – nieruchomości gruntowej.

       Aby zostać właścicielem nieruchomości niezbędna jest wizyta w kancelarii notarialnej, ponieważ sprzedaż działki lub domu (każdej nieruchomości) dokonywana jest zawsze w formie aktu notarialnego i nie ma innej możliwości zbycia/nabycia nieruchomości, a umowy zawarte w innej formie ( np. zwykłej pisemnej) są z mocy prawa nieważne.

      Transakcja ta jest zawierana w formie aktu notarialnego. Aby taki akt mógł powstać konieczne jest przedłożenie u notariusza szeregu danych i dokumentów związanych z nieruchomością, będącą przedmiotem umowy i stronami czynności notarialnej:

 

 Aktualny dokument potwierdzający tożsamość

 

      Przede wszystkim konieczny jest dowód tożsamości bądź inny dokument poświadczający tożsamość zarówno sprzedającego/sprzedających jak i kupującego/kupujących. Dokument musi być aktualny. Jeśli nie dysponujemy aktualnym dokumentem potwierdzającym nasza tożsamość transakcja nie dojdzie do skutku.

 

Numer księgi wieczystej

 

        Konieczne jest podanie w kancelarii notarialnej numeru księgi wieczystej zbywanej nieruchomości.

 

Wypis i wyrys z rejestru gruntów

 

       Do zbycia nieruchomości konieczne jest uzyskanie aktualnego wypisu z rejestru gruntów. Jeśli działka ma zostać odłączona od księgi wieczystej i ma powstać dla niej nowa księga wieczysta konieczny jest także wyrys z mapy ewidencyjnej. Dokumenty te uzyskuje się przez złożenie wniosku do właściwego dla położenia nieruchomości Urzędu Starostwa Powiatowego i opłacenie go. Jeśli nieruchomość położona jest na terenie miasta na prawach powiatu, wtedy konieczne jest złożenie wniosku do wydziału zajmującego się geodezją i katastrem urzędu miejskiego. Dokument ten dostarcza osoba, która sprzedaje nieruchomość.

 

 

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

        Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie wydaje właściwy dla położenia nieruchomości urząd gminy i tam należy kierować opłacony wniosek o jego wydanie. Dokument ten dostarcza sprzedający.

 

Zaświadczenie z Urzędu Starostwa Powiatowego

 

        Aby doszło do przeniesienia własności nieruchomości gruntowej konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o tym, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, ani nie jest objęta decyzją starosty co do gospodarki leśnej na obszarze danego Starostwa. Dokument ten dostarcza sprzedający.

 

Postanowienie stwierdzające nabycie spadku/Akt poświadczenia dziedziczenia i Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

 

       Jeśli sprzedawana nieruchomość została nabyta w drodze spadku konieczne jest dostarczenie do kancelarii postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku bądź akt poświadczenia dziedziczenia oraz zaświadczenia właściwego dla położenia nieruchomości Urzędu skarbowego.

       Powyższy wykaz danych i dokumentów koniecznych do przedstawienia w kancelarii notarialnej ma jedynie charakter poglądowy, ponieważ w praktyce najczęściej okazuje się, że konieczne jest uzyskanie innych dokumentów – w zależności od specyfiki danej sprawy.

       W celu ustalenia konkretnej dla danej transakcji listy danych i dokumentów zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Dokumenty przy sprzedaży działki lub domu