Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, lecz dlatego,
że własna

Kancelaria notarialna w Szamotułach Ewa Ludwiczak-Winter