Najczęściej zadawane pytania

1. Jak długo trzeba czekać za wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy ewidencyjnej i gdzie można go uzyskać?

Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej uzyskuje się w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru. Z praktyki wynika, że w Starostwie Powiatowym w Szamotułach wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej uzyskać można od ręki po uiszczeniu opłaty w wysokości 50,- zł w kasie Starostwa.

2. Gdzie uzyskać zaświadczenie, z którego wynika, że teren nie jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu?

Zaświadczenie uzyskuje się w Urzędzie Starostwa Powiatowego. Trzeba uiścić opłatę w wysokości 17,- zł. Zaświadczenie wydawane jest najpóźniej w ciągu tygodnia.

3. Gdzie uzyskuje się zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku i ile trzeba za nim czekać?

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku konkretnego przeznaczenia wydają Urzędy Miast i Urzędy Gmin po uiszczeniu opłaty w wysokości 17,- zł w kasie urzędu. Zaświadczenia wydawane są najpóźniej w ciągu 14 dni.

4. Jaki dokument trzeba przedstawić w sytuacji, kiedy dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie założono księgi wieczystej?

W sytuacji, gdy dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie założono księgi wieczystej, trzeba uzyskać zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, w której znajduje się nieruchomość, a z którego wynika, że dane prawo wnioskodawcy przysługuje.

5. Czy aby uzyskać akt stanu cywilnego trzeba udać się do Urzędu, w którym został sporządzony?

Akt stanu cywilnego można uzyskać zarówno w Urzędzie Stanu Cywilnego, który go wydał, jak i w drodze przesyłki tradycyjnej bądź wiadomości elektronicznej.

6. Czy w celu dokonania czynności notarialnej można posłużyć się innym dokumentem tożsamości niż dowód osobisty?

Za dokument potwierdzający tożsamość osoby uważany jest zarówno dowód osobisty, jak i paszport.