Niezbędna do przeniesienia własności wybudowanych lokali przez firmę deweloperską na nabywcę jest sporządzenie odpowiedniej umowy przeniesienia własności. Dokument ten jest prawną podstawą zobowiązań dewelopera wobec nabywcy dotyczący najczęściej budowanego domu czy mieszkania. Akt sporządzony u notariusza zwiększa prawa nabywcy wobec ewentualnych postępowań sądowych przeciw deweloperowi.

Przenoszenie  własności na nabywcę nieruchomości