Darowizna

Umowa sprzedaży lub darowizny może dotyczyć niezabudowanej lub zabudowanej nieruchomości gruntowej, praw do lokalu czy dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości. Aby proces sprzedaży lub darowizny przeszedł sprawnie, potrzebne jest spisanie odpowiedniego aktu notarialnego, co trwa najczęściej do ok. 3 dni roboczych.

Jakich danych potrzebujemy:

  • dane sprzedającego/sprzedających, bądź darczyńcy/darujących, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, data ważności, termin ważności, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
  • dane kupującego/kupujących, bądź obdarowanego/obdarowanych, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, data ważności termin ważności, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
  • określenie przedmiotu sprzedaży bądź darowizny,
  • określenie ceny rynkowej oraz w jaki sposób i w wypadku sprzedaży w jakim terminie nastąpi zapłata
  • określenie terminu, w którym przedmiot umowy zostanie wydany
  • numer księgi wieczystej,
  • wypis z rejestru gruntów wydawany przez Starostwo (przy sprzedaży),
  • zaświadczenie o nieznajdowaniu się nieruchomości w specjalnej strefie rewitalizacji wydawane przez urzędy gminne (przy sprzedaży),
  • zaświadczenie o nieznajdowaniu się lasów oraz wód stojących na terenie nieruchomości wydawane przez Starostwo (przy sprzedaży),

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Notariusz Szamotuły | Notariusz Oborniki | Notariusz Międzychód | Notariusz Pniewy | Notariusz Poznań | Notariusz Baranowo

Darowizna