Podział majątku wspólnego po zawarciu porozumienia

Przedmioty zgromadzone przez małżeństwo w czasie jego trwania muszą być odpowiednio rozdzielone po rozstaniu. Umowa dotycząca podziału majątku wspólnego jest często podpisywana po sporządzeniu aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej. Obie strony muszą zgadzać się na ustalony rozdział dóbr – w innym przypadku decyduje o nim sąd.    

Jakich danych potrzebujemy:

  • dane małżonków, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie aktualnego stanu cywilnego, adres zamieszkania,
  • określenie jak ma zostać podzielony majątek,
  • określenie wartości rynkowej przedmiotu umowy,
  • opis przedmiotu umowy,
  • numer księgi wieczystej – jeśli do majątku wspólnego wchodzi nieruchomość,
  • wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową- jeśli została zawarta,
  • odpis wyroku orzekającego separację - jeśli Sąd orzekł separację,
  • odpis wyroku orzekającego rozwód - jeśli Sąd orzekł rozwód

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Notariusz Szamotuły | Notariusz Oborniki | Notariusz Międzychód | Notariusz Pniewy | Notariusz Poznań | Notariusz Baranowo

Podział majątku