Przedmioty zgromadzone przez małżeństwo w czasie jego trwania muszą być odpowiednio rozdzielone po rozstaniu. Umowa dotycząca podziału majątku wspólnego jest często podpisywana po sporządzeniu aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej. Obie strony muszą zgadzać się na ustalony rozdział dóbr – w innym przypadku decyduje o nim sąd.

Podział majątku wspólnego po zawarciu porozumienia