Coraz popularniejsze stają się porozumienia dotyczące ustanowienia rozdzielności majątkowej (także z wyrównaniem wszelkich dorobków czy rozszerzające lub ograniczające wspólność). Umowy majątkowe małżeńskie, aby obowiązywały, muszą być spisane jako akt notarialny i mogą być zawarte zarówno przed, jak i po jego zawarciu.

Jakich danych potrzebujemy:

  • dane małżonków, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie aktualnego stanu cywilnego, adres zamieszkania,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa (nie dotyczy intercyzy).

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Małżeńskie umowy majątkowe