Coraz popularniejsze stają się porozumienia dotyczące ustanowienia rozdzielności majątkowej (także z wyrównaniem wszelkich dorobków czy rozszerzające lub ograniczające wspólność). Umowy majątkowe małżeńskie, aby obowiązywały, muszą być spisane jako akt notarialny i mogą być zawarte zarówno przed, jak i po jego zawarciu.

Małżeńskie umowy majątkowe