Odpowiednie podzielenie i rozrządzenie dóbr między spadkobiercami zapewnia dobrze sporządzony testament. Dokument pozwala także na wydziedziczenie lub polecenie wykonania określonych czynności spadkobiercom. Pismo można sporządzić ręcznie, przekazać ustnie lub spisać jako akt notarialny (co jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem).

Tworzenie testamentów