Odpowiednie podzielenie i rozrządzenie dóbr między spadkobiercami zapewnia dobrze sporządzony testament. Dokument pozwala także na wydziedziczenie lub polecenie wykonania określonych czynności spadkobiercom. Pismo można sporządzić ręcznie, przekazać ustnie lub spisać jako akt notarialny (co jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem).

Jakich danych potrzebujemy

  • dane osoby, która chce sporządzić testament, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
  • dane spadkobiercy, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, adres zamieszkania, a w przypadku

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Tworzenie testamentów