Spadek zapisany w testamencie można odrzucić w czasie pół roku od uzyskania informacji o spadku. Można go również przyjąć ze wszystkimi ewentualnymi zobowiązaniami pieniężnymi lub do wartości długów równej wartości dóbr spadkowych (tzw. dobrodziejstwo inwentarza). Oświadczenie takie można przygotować w postaci aktu notarialnego.

Oświadczenia o odrzuceniu albo przyjęciu spadku