Spadek zapisany w testamencie można odrzucić w czasie pół roku od uzyskania informacji o spadku. Można go również przyjąć ze wszystkimi ewentualnymi zobowiązaniami pieniężnymi lub do wartości długów równej wartości dóbr spadkowych (tzw. dobrodziejstwo inwentarza). Oświadczenie takie można przygotować w postaci aktu notarialnego.

Jakich danych potrzebujemy:

  • dane osoby, która chce odrzucić lub przyjąć spadek, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Oświadczenia o odrzuceniu albo przyjęciu spadku