Gdy z różnych powodów nie ma możliwości zawarcia umowy np. sprzedaży, najczęściej strony składają podpisy na specjalnych aktach przedwstępnych, które zobowiązują dwie strony do podpisania, po pewnym okresie, głównej umowy. Takie przyrzeczenia są silnym dowodem w możliwych postępowaniach sądowych i często pełnią funkcję zabezpieczeń.

Umowa przedwstępna deklarująca podpisanie właściwej umowy