W formie aktu notarialnego podpisywane są wszelkie umowy dotyczące ustanowienia odrębnej własności lokali. Dzięki temu, pojedyncze mieszkania czy pomieszczenia, mogą stanowić odłączoną prawnie od całego budynku i gruntu własność nabywcy. Wymagane jest jedynie wpisanie do księgi wieczystej nieruchomości.

Odrębna od budynku własność lokali