Przedsiębiorcy mogą ustanowić zarząd sukcesyjny, aby na wypadek śmierci ich firma nie wygasła. Jest to forma ustanowienia zarządu mortis causa.

Zarząd sukcesyjny