Zniesienie współwłasności

Niezbędne w przypadku podziału lub zniesienia współwłasności wszelkich nieruchomości (jak np. domów, działek, mieszkań itp.) jest akt notarialny. Umowa taka może regulować podział między współwłaścicielami lub w pełni przenieść prawa na jedną osobę. Zniesienie współwłasności może dotyczyć całości lub części nieruchomości.

Jakich danych potrzebujemy:

  • dane współwłaścicieli rzeczy wspólnej, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, termin ważności, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania
  • opis przedmiotu umowy,
  • określenie, komu i w jakim stosunku ma przypaść określony przedmiot umowy,
  • jeśli przedmiotem jest nieruchomość – numer księgi wieczystej,
  • określenie wartości rynkowej przedmiotu umowy,

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Notariusz Szamotuły | Notariusz Oborniki | Notariusz Międzychód | Notariusz Pniewy | Notariusz Poznań | Notariusz Baranowo

Zniesienie współwłasności