Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (w postaci aktu) pozwala na łatwiejszą drogę do zapłaty wszelkich zobowiązań finansowych przez dłużnika.

Dobrowolne poddanie się egzekucji