Dzięki kilku prostym krokom, takim jak np. sporządzanie planu czy spisanie odpowiedniego oświadczenia, możliwe jest przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową – z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną. Dzięki aktowi notarialnemu, właściciel będzie wolny od odpowiedzialności prawnej za zobowiązania swojej spółki.

Zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę