Sąd rozpatruje roszczenia w przypadku, gdy nie można dojść do porozumienia i odpowiedniego rozdziału dóbr po zmarłym. Gdy spadkobiercy zgodzą się co do podziału, wtedy istnieje możliwość zawarcia odpowiedniej umowy o dział spadku. Porozumienie to musi być zawarte w formie aktu notarialnego, jeśli jednym z przedmiotów jest nieruchomość.

Podział spadku