Z pomocą odpowiednich dokumentów, notariusz może stworzyć oświadczenia o ustanowieniu lub zrzeczeniu się użytkowania wieczystego, hipoteki przez wierzyciela lub służebności (gruntowej, osobistej oraz przesyłu). Aby spisać odpowiedni akt notarialny, wymagane są decyzje sądowe, zaświadczenia administracyjne oraz inne, uprawniające do tego dokumenty.

Służebność, hipoteka, użytkowanie wieczyste – akty nadające praw lub cesji