Reprezentowanie i wykonywanie czynności prawnych mocodawcy nie jest możliwe bez pełnomocnictwa. Wyróżniamy typy ogólne, szczególne (dokładnie wskazujące na zakres działań) oraz gatunkowe (dotyczące jednej kategorii). Może być ono udzielone ustnie, choć dużo bezpieczniej i bardziej profesjonalnie jest wypisanie odpowiedniego aktu notarialnego.

Jakich danych potrzebujemy

  • dane osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data ważności dowodu osobistego, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
  • dane pełnomocnika lub pełnomocników: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL i adres zamieszkania,
  • informacja do czego pełnomocnik ma zostać upoważniony,

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

 

Reprezentowanie mocodawcy, pełnomocnictwo