Reprezentowanie i wykonywanie czynności prawnych mocodawcy nie jest możliwe bez pełnomocnictwa. Wyróżniamy typy ogólne, szczególne (dokładnie wskazujące na zakres działań) oraz gatunkowe (dotyczące jednej kategorii). Może być ono udzielone ustnie, choć dużo bezpieczniej i bardziej profesjonalnie jest wypisanie odpowiedniego aktu notarialnego.

Reprezentowanie mocodawcy, pełnomocnictwo