Aby móc założyć spółkę, niezbędne jest podpisanie odpowiedniego statutu (w przypadku spółek akcyjnych i komandytowo akcyjnych) lub umowy (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Dokumenty te oraz protokoły definiują działalność, zadania oraz strukturę całego podmiotu i zawierane są u notariusza.

Statut lub umowa spółki