Najczęściej to osoby starsze decydują się na przeniesienie własności nieruchomości budowlanej na stronę, która zapewni im m.in. wyżywienie, mieszkanie i opał. Takie porozumienia przekazywane są do końca życia przenoszącego własność i zawierane są dzięki aktowi notarialnemu z rygorem nieważności.

Jakich danych potrzebujemy:

  • dane osób, które chcą zawrzeć umowę o dożywocie, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data ważności dowodu osobistego, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Umowa o dożywocie