Najczęściej to osoby starsze decydują się na przeniesienie własności nieruchomości budowlanej na stronę, która zapewni im m.in. wyżywienie, mieszkanie i opał. Takie porozumienia przekazywane są do końca życia przenoszącego własność i zawierane są dzięki aktowi notarialnemu z rygorem nieważności.

Umowa o dożywocie