Przenoszenie własności na nabywcę nieruchomości

Przenoszenie własności na nabywcę nieruchomości.

Zgodnie z zasadami polskiego prawa rzeczowego, na przeniesienie prawa własności na nabywcę nieruchomości można przenieść tylko wtedy, gdy dla takiej nieruchomości założona jest księga wieczysta – bez księgi wieczystej nie może istnieć nieruchomość.

Decydującym krokiem przy nabywaniu lokalu jest podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości. Jest to sytuacja, w której właściciel przenosi prawo w własność na rzecz nabycia jej przez nowego właściciela tracąc w ten sposób prawo własności do nieruchomości. Do przeniesienia własności dochodzi na skutek umowy pomiędzy stronami.

Notariusz Szamotuły | Notariusz Oborniki | Notariusz Międzychód | Notariusz Pniewy | Notariusz Poznań | Notariusz Baranowo